Sistem Captare Biogaz

Realizeaza colectarea biogazului generat prin descompunere anaerobă a fractiei organice a deseului depus în corpul deponeului prin puţurile de extracţie cu o adâncime de 10-17m.

Principii de funcţionare

Sistemul de generare de energie care funcţionează pe baza motorului cu combustibil de gaz în cazuri ideale are o eficienţă de 85%. Astfel biogazul se poate transforma prin cogenerare în energie electrică în procent de 30%, şi energie termică 55%.
Energia electrică va fi utilizată la instalaţiile depozitului ecologic de deşeuri, respectiv surplusul de energie generată va fi predată prin reţeaua electrică existentă.
Energia termică poate fi captată de pe blocul de motor şi de pe ţeava de eşapament şi va fi utilizată în cadrul incintei pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere prin schimbător de căldură. Surplusul de energie termică poate fi utilizată la evaporarea levigatului captat din depozit.

Elementele constructive tehnologice

– Puţuri de captare (extracţie )
– Reţea de conducte de colectare
– Staţii de reglare (colectare)
– Conductă colectoare principală – Separator de condens (bazin de condens)
– Filtru impurităţi şi separator de picături
– Pompe de vid
– Dispozitiv de ardere
– Generator de curent electric cu motor de ardere interna cu biogaz
– Aparat de monitorizare, analiză biogaz