Proiect REMOVED

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Investiţii pentru viitorul dumneavoastră
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Titlu proiect: Reducerea impactului de mediu prin optimizarea lantului de conversie la instalatiile de valorificare energetica a biogazului din depozitele de deseuri / REMOVED

Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 7 102 973.60 lei.
a). valoare totală eligibilă în sumă de 5 999 940.00 lei
b). valoare neeligibilă în sumă de 1 103 033.60 lei

Valoarea finanţării nerambursabile acordate este de maximum 3.599.964 lei

Durata proiectului este de 18 luni şi reprezintă intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să finalizeze toate activităţile proiectului.

Obiectivul general al proiectului consta in elaborarea unei solutii optime din punct de vedere energetic pentru eliminarea completa a riscului de contaminare a mediului generat de filierele de tratare-valorificare-eliminare a deseuri municipale prin metode avansate de neutralizare/stabilizare a concentratului provenit de la statia de epurare levigat.

Proiectul are urmatoarele obiective specifice:
I. Diversificarea obiectului de activitate a SC ECO BIHOR SRL Oradea prin accesul la expertiza de cercetate-dezvoltare a Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti (UPB) si stimularea cooperarii prin introducerea de tehnologii eficiente energetic cu impact redus asupra mediului.
II. Stabilirea, pe baza unor cercetari practice, a compozitiei si indicelui de generare a deseurilor menajere la nivel local, in mediul urban si rural in zone reprezentative pe o perioada care sa cuprinda, pe cat posibil, toate anotimpurile, precum si o analzia a legislatiei existente.
III. Estimarea dinamicii evolutiei sistemului de gestionare a deseurilor ca tinta la nivel local si judetean. Identificarea posibilitatilor de extindere si dezvoltare a aplicatiei.
IV. Dezvoltarea si optimizarea unui program (software) de estimare a productiei de biogaz produsa de un depozit controlat de deseuri municipale utilizand ca date de intrare: compozitia si particularitatile procesului de colectare-transport-tratare a deseurilor impreuna cu caracteristicile si conditiile de amplasament ale depozitului.
V. Identificarea si realizarea unei solutii de neutralizare/stabilizare a reziduurilor rezultate de la statia de epurare a levigatului integrata in schema tehnologica existenta de producere de energiei electrice si termice utilizand biogazul rezultat din depozitul controlat, realizarea modelului experimental si a instalatiei prototip.
VI. Dezvoltarea capacitatii de productie a companiei SC ECOBIHOR SRL si reducerea costurilor aferente sistemelor de reducere a emisiilor poluante.
VII.Determinarea influentei compozitiei si a indicelui de generare al deseurilor la nivel local, precum si a caracteristicelor celulei de depozitare asupra cantitatii si calitatii gazului produs in depozitul de deseuri.
VIII. Dezvoltarea resurselor umane prin cresterea locurilor de munca cu peste 20% si mentinerea acestora minim 3 dupa finalizarea proiectului in cadrul companiei.
IX. Cresterea cifrei de afaceri a SC ECOBIHOR SRL cu cel putin 10% intr-un interval de 3 ani de la data finalizarii proiectului.