Proiect PROVED

Procese si sisteme operationale pentru tratarea si valorifiarea materiala si energetica a deseurilor / PROVED

Prin contractul de finantare ce are ca obiect Procese si sisteme operationale pentru tratarea si valorifiarea materiala si energetica a deseurilor semnat in cadrul competitiei POC, Axa prioritara 1, CDI in sprijinul competivitatii economice si dezvoltarii afacerilor actiunea 1.2.3, parteneriat pentru transfer de cunostinte. (Contractul Subsidiar de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala in colaborare efectiva intre organizatie de cercetare si intreprindere), SC ECO BIHOR SRL isi propune:

A. Realizarea unei tehnologii de producere a unui gaz cu proprietati combustibile superioare ( biogaz), utilizand fractia biodegradabila din deseurile municipale
B. Optimizarea consumului de energie electrica in utilizarea tehnologiilor de epurare a levigatului din depozitele de deseuri in vederea atingerii aceluiasi randament de epurare

Valoarea totală a Proiectului este 1.943.792,32 lei.
a). valoare totală eligibilă în sumă de 1.799 855.96 lei
b). valoare neeligibilă în sumă de 143.936.36 lei

Durata proiectului este de 41 de luni si reprezintă intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să finalizeze toate activităţile proiectului.