Prezentarea SC ECO BIHOR SRL

Societatea S.C. ECO BIHOR SRL din Oradea a fost înfiinţată de către KEVIEP Kft Ungaria la începutul anului 2004, desfăşurându-şi activitatea, pe baza contractului de parteneriat public privat încheiat între Consiliul Local Oradea şi KEVIEP Kft în anul 2003 . Conform acestui parteneriat toate deşurile generate la nivel judetean atat de la populaţie cat şi de la instituţii publice sunt transportate la ECO BIHOR unde ele sunt tratate, reciclate sau depozitate controlat în mod ecologic.

S.C. ECO BIHOR SRL exploatează şi administrează pe o perioadă de 20 de ani depozitul ecologic de deşeuri judeţean din ORADEA, staţia de sortare a deşeurilor reciclabile, staţia de compost pentru deşeuri vegetale si statia de tratare mecano-biologica a deseurilor menajere si asimilabile.

Deşeurile colectate separat sunt tratate în centrul de colectare autorizat ajungând la staţia de sortare a Municipiului Oradea. Deseurile trec printr-un proces tehnologic modern, care se realizează prin sortarea mecanică şi manuală cu atenţie, pentru a fi transformate în materie primă secundară. După sortare şi balotare, se efectuează livrarea si valorificarea imediată a acestora către fabrici specializate atat in tara cat si in strainatate, unde are loc reciclarea diferitelor tipuri de materiale.

S.C.ECO BIHOR SRL îşi extinde activitatea concentrată pe conceptul depozitare-reciclare deşeuri prin dezvoltarea unei tehnologie de producere a agregatelor artificiale cu dimensiuni mari rezultate din concasarea betonului, produs valorificat pentru realizarea umpluturilor de fundaţii, terasamentelor, precum şi pentru îmbunătăţirea terenurilor slabe de fundare prin metoda împănării.

În incinta S.C.ECO BIHOR SRL funcționează o stație de compost, în care se desfășoară compostarea deșeurilor organice. Procesul de compostare este un  proces de descompunere si transformare a substanțelor organice solide de către microorganisme (in principal bacterii si fungi) intr-un material stabil, care poate fi valorificat in agricultura sau utilizat la acoperirea taluzurilor depozitelor de deșeuri conforme. Pe baza unei retete speciale se obtine si un amestec de pamant de flori care se valorifica atat la sac cat si vrac.

In cursul anul 2016 compania si a extins activitatea cu statia de tratare mecano-biologica a deseurilor menajere si asimilabile provenite de la populatie. Principiul activitatii de tratare mecano-biologica este reducerea cantitatii deseurilor depozitate prin sortarea si valorificarea deseurilor reciclabile din masa acestea, si obtinerea unui compost de calitate inferioara prin tratarea deseurilor organice a acestuia ce se foloseste pentru acoperirea zilnica a deseurilor depozitate.

In urma tratării deșeurilor acestea, deșeurile industriale și deșeurile care nu pot fi tratate se depozitează în depozitul ecologic de deşeuri. Levigatul (apa uzata) scurs este epurat prin statiile proprii de epurare pe baza de osmosa inversa rezultand o apa de calitate standard. Biogazul generat de depozitul de deseuri este captat şi valorificat energetic prin statia de biogaz cu conectare la reteaua nationala de energie obtinandu-se astfel si certificate verzi.