CATEGORIE COD DESEU DENUMIRE PRET (€/tona)
1 Deşeuri de la explorarea miniera şi a carierelor şi de la tratarea fizica şi chimica a mineralelor
01 01 Deşeuri de la excavarea minereurilor
01 03 01 01 01  deşeuri de la excavarea minereurilor metalifere 17.50
01 01 02  deşeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere 17.50
Deşeuri de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor metalifere
01 03 06  reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi 01 03 05 17.50
01 03 08  deşeuri sub formă de praf şi pulberi 17.50
01 03 09  nămoluri roşii de la producerea aluminei 17.50
01 03 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
01 04 Deşeuri de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor nemetalifere
  01 04 08  deşeuri de pietriş şi spărturi de piatră 17.50
01 04 09  deşeuri de nisip şi argilă 17.50
01 04 10  deşeuri sub formă de praf şi pulberi 17.50
01 04 11  deşeuri de la procesarea leşiei şi rocilor, care conţin săruri 17.50
01 04 12  reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor 17.50
01 04 13  deşeuri de la tăierea şi şlefuirea pietrei 17.50
01 04 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
01 05 Noroaie de foraj şi alte deşeuri de la forare
01 05 04 deşeuri şi noroaie de foraj pe baza de apa dulce (Se acceptape baza buletinelor de analiza sub forma dezhidratata, solidificata.)  17,50
01 05 07  noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritiu  17,50
01 05 08 noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri  17,50
01 05 99 alte deseu nespecificate 17.50
 02  Deşeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor
02 01 Deşeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare şi pescuit
02 01 01 namoluri de la spalare şi curatare 17,50
02 01 02  deseuri de tesuturi animale 17,50
02 01 03 deşeuri de tesuturi animale 17,50
02 01 04  deşeuri de materiale plastice  17,50
02 01 06 dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) 17,50
02 01 07 deşeuri din exploatarea forestieră 17,50
02 01 09 deseuri agrochimice 17,50
02 01 10  deşeuri metalice 17,50
02 01 99  alte deseu nespecificate 17,50
02 02 Deşeuri de la prepararea şi procesarea carnii, pestelui şi altor alimente de origine animala
02 02 01 namoluri de la spalare şi curatare 17,50
02 02 02  deseuri de tesuturi animale 17,50
02 02 03 materii care nu se preteaza consumului sau procesarji 17,50
02 02 04 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 17,50
02 02 99  alte deseu nespecificate 17,50
02 03 Deşeuri de la prepararea şi procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului şi tutunului; producerea conservelor; prepararea şi fermentarea drojdiei şi extractului de drojdie şi melasei
02 03 01 namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare şi separare 17,50
02 03 02  deşeuri de agenţi de conservare 17.50
02 03 03  deşeuri de la extracţia cu solvenţi 17.50
02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 17,50
02 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 17,50
02 03 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
02 04 Deşeuri de la procesarea zahărului
02 04 01  nămoluri de la curăţarea şi spălarea sfeclei de zahăr 17,50
02 04 02 deşeuri de carbonat de calciu 17,50
02 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 17,50
02 04 99 Pamant de la descarcare si depozitare sfecla de zahar 17,50
02 05 Deşeuri din industria produselor lactate
02 05 01  materii care nu se pretează consumului sau procesării 17,50
02 05 02  nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii 17,50
02 05 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
02 06 Deşeuri din industria produselor de panificatie şi cofetarie
02 06 01 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 17,50
02 06 02  deşeuri de agenţi de conservare 17,50
02 06 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii 17,50
02 06 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
02 07 Deşeuri de la producerea băuturilor alcoolice şi nealcoolice(exceptand cafeaua, ceaiul, cacaua) (exceptând cafeaua, ceaiul şi cacaua)
02 07 01 deşeuri de la spalarea, curatarea şi prelucrarea mecanică a materiei prime 17,50
02 07 02 deşeuri de la distilarea băuturilor alcoolice 17,50
02 07 03  deşeuri de la tratamente chimice 17,50
02 07 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii 17,50
02 07 05 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta 17,50
02 07 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
3  Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si mobilei pastei de hartie, hartiei si cartonului
03 01 Deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea placilor şi mobilei
03 01 01 deşeuri de scoarta şi de pluta 17,50
03 01 05 rumegus, talas, aschii, resturi de scandura şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 17,50
03 01 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
03 02 Deşeuri de la conservarea lemnului
03 02 99   alţi agenţi de conservare pentru lemn, nespecificaţi 17,50
03 03 Deşeuri de la producerea şi procesarea pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului
03 03 01 deşeuri de lemn şi de scoarta 17,50
03 03 02  nămoluri de leşie verde (de la recuperarea soluţiilor de fierbere) 17,50
03 03 05  nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei 17,50
03 03 07 deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate 17,50
03 03 08 deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclarii 17,50
03 03 09 deşeuri de namol de caustificare 17,50
03 03 10 fibre, namoluri de la separarea mecanică, cu conţinut de fibre, material de umplutura, cretare 17,50
03 03 11 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10 17,50
03 03 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
04 Deseuri din industriile pielariei, blanariei si textila
04 01 Deşeuri din industriile pielăriei şi blănăriei
04 01 01  deşeuri de la seruire 17,50
04 01 02  deşeuri de la cenuşărire 17,50
04 01 04  flota de tăbăcire cu conţinut de crom 17,50
04 01 05  flota de tăbăcire fără conţinut de crom 17,50
04 01 06  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de crom 17,50
04 01 07  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta, fără conţinut de crom 17,50
04 01 08  deşeuri de piele tăbăcită cu conţinut de crom 17,50
04 01 09  deşeuri de la apretare şi finisare 17,50
04 01 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
04 02 Deşeuri din industria textila
04 02 09  deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) 17,50
04 02 10  materii organice din produse naturale (grăsime, ceară) 17,50
04 02 15  deşeuri de la finisare cu alt conţinut decât cel specificat la 04 02 14 17,50
04 02 17  coloranţi şi pigmenţi, alţii decât cei specificaţi la 04 02 16 17,50
04 02 20 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 04 02 19  17,50
04 02 21 deşeuri de fibre textile neprocesate 17,50
04 02 22 deşeuri de fibre textile procesate 17,50
04 02 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
05 DEŞEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ŞI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNILOR
05 01 Deşeuri de la rafinarea petrolului        
05 01 10  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă 17.50
05 01 13  nămoluri de la cazanul apei de alimentare 17.50
05 01 14  deşeuri de la coloanele de răcire 17.50
05 01 16  deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului 17.50
05 01 17  bitum 17.50
05 01 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
05 06  Deşeuri de la tratarea pirolitică a cărbunilor
05 06 04  deşeuri de la coloanele de răcire 17.50
05 06 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
05 07  Deşeuri de la purificarea şi transportul gazelor naturale
05 07 02 deşeuri cu conţinut de sulf 17.50
05 07 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
6 DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE
06 01 Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea acizilor
06 01 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
06 02  Deşeuri de la PPFU bazelor
06 02 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
06 03 Deşeuri de la PPFU sărurilor şi a soluţiilor lor şi a oxizilor metalici
06 03 14  săruri solide şi soluţii 17.50
06 03 16  oxizi metalici 17.50
06 03 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
06 04 Deşeuri cu conţinut de metale
06 04 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
06 05 Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii
06 05 03  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă 17.50
06 06 Deşeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare şi desulfurare
06 06 03  deşeuri cu conţinut de sulfuri 17.50
06 06 99   alte deşeuri nespecificate 17.50
06 07 Deşeuri de la PPFU halogenilor şi a proceselor chimice cu halogeni
06 07 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
06 08 Deşeuri de la PPFU siliconului şi a derivaţilor din silicon
06 08 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
06 09 Deşeuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor şi de la procesele chimice cu fosfor
06 09 02  zgură fosforoasă 17.50
06 09 04  deşeuri pe bază de calciuc 17.50
06 09 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
06 10 Deşeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot şi obţinerea îngrăşămintelor
06 10 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
06 11 Deşeuri de la producerea pigmenţilor anorganici şi a opacizanţilor
06 11 01  deşeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan 17.50
06 11 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
06 13  Deşeuri de la procese chimice anorganice fără altă specificaţie
06 13 03  negru de fum 17.50
07 13 03  alte deşeuri nespecificate 17.50
07 Deseuri din procese chimice orgamice
07 01 Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU), produsilor chimici, organici de baza
07 01 12 namoluri de la epurarea efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 07 01 11 17,50
07 01 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
07 02  Deşeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic şi fibrelor artificiale
07 02 12  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă 17,50
07 02 13  deşeuri de materiale plastice 17,50
07 02 15  deşeuri de aditivi 17,50
07 02 17  deşeuri cu conţinut de siliconi  17,50
07 02 99  alte deşeuri nespecificate  17,50
07 03 Deşeuri de la PPFU vopselelor şi pigmenţilor organici
07 03 12  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă 17,50
07 03 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
07 04  Deşeuri de la PPFU produselor de protecţie a instalaţiilor 
07 04 12  nămoluri de la tratarea efluenţilor în incintă 17,50
07 04 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
07 05 Deşeuri de la PPFU produselor farmaceutice
07 05 12  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă 17,50
07 05 14  deşeuri solide 17,50
07 05 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
07 06 Deşeuri de la PPFU grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenţilor, dezinfectanţilor şi produselor cosmetice
07 06 12  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă 17.50
07 06 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
07 07 Deşeuri de la PPFU produselor chimice înnobilate şi a produselor chimice nespecificate în listă
07 07 12  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă 17.50
07 07 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
08 DEŞEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ŞI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR ŞI CERNELURILOR TIPOGRAFICE
08 01 Deşeuri de la PPFU vopselelor şi lacurilor şi îndepărtarea acestora
08 01 12  deşeuri de vopsele şi lacuri 17.50
08 01 14  nămoluri de la vopsele şi lacuri 17.50
08 01 16  nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri 17.50
08 01 18  deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor 17.50
08 01 20  suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri 17.50
08 01 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
08 02 Deşeuri de Ia PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice)
08 02 01  deşeuri de pulberi de acoperire 17.50
08 02 02  nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice 17.50
08 02 03  suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice 17.50
08 02 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
08 03 Deşeuri de la PPFU cernelurilor tipografice
08 03 07  nămoluri apoase cu conţinut de cerneluri 17.50
08 03 08  deşeuri lichide apoase cu conţinut de cerneluri 17.50
08 03 13  deşeuri de cerneluri 17.50
08 03 15  nămoluri de cerneluri 17.50
08 03 18  deşeuri de tonere de imprimante 17.50
08 03 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
08 04  Deşeuri de la PPFU adezivilor şi cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile)
08 04 10  deşeuri de adezivi şi cleiuri 17.50
08 04 12  nămoluri de adezivi şi cleiuri 17.50
08 04 14  nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri 17.50
08 04 16  deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri 17.50
08 04 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
08 05  Alte deşeuri nespecificate în 08
08 05 99 alte deseuri nespecificate 17.50
09 DEŞEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ
09 01 Deşeuri din industria fotografică
09 01 07  film sau hârtie fotografică cu conţinut de argint sau compuşi de argint 17.50
09 01 08  film sau hârtie fotografică fără conţinut de argint sau compuşi de argint 17.50
09 01 10  camere de unică folosinţă fără baterii 17.50
09 01 12  camere de unică folosinţă cu baterii 17.50
09 01 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
10 Deseuri din procesele termice
10 01 Deşeuri de la centralele termice şi de la alte instalaţii de combustie (cu excepţia 19)
10 01 01 cenusa de vatra, zgura şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04) 17,50
10 01 02  cenuşă zburătoare de la arderea cărbunelui 17,50
10 01 03  cenuşă zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat 17,50
10 01 05  deşeuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere 17,50
10 01 07  nămoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere 17,50
10 01 15  cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea  17,50
10 01 17  cenuşă zburătoare de la co-incinerare 17,50
10 01 19  deşeuri de la spălarea gazelor 17,50
10 01 21  nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă 17,50
10 01 23  nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere 17,50
10 01 24  nisipuri de la paturile fluidizate 17,50
10 01 25  deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice 17,50
10 01 26  deşeuri de la epurarea apelor de răcire 17,50
10 01 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
10 02 Deşeuri din industria siderurgică
10 02 01  deşeuri de la procesarea zgurii 17,50
10 02 02  zgura neprocesată 17,50
10 02 08  deşeuri solide de la epurarea gazelor 17,50
10 02 10  cruste de tunder 17,50
10 02 12  deşeuri de la epurarea apelor de răcire 17,50
10 02 14  nămoluri şi turte de filtrare 17,50
10 02 15  alte nămoluri şi turte de filtrare 17,50
10 02 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
10 03  Deşeuri din metalurgia termică a aluminiului
10 03 02  resturi de anozi 17,50
10 03 05  deşeuri de alumină 17,50
10 03 16  cruste 17,50
10 03 18  deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor 17,50
10 03 20  praf din gazele de ardere 17,50
10 03 22  alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile) 17,50
10 03 24  deşeuri solide de la epurarea gazelor 17,50
10 03 26  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor 17,50
10 03 28  deşeuri de la epurarea 17,50
10 03 30  deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre 17,50
10 03 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
10 04 Deşeuri din metalurgia termică a plumbului
10 04 10  deşeuri de la epurarea apelor de răcire 17,50
10 04 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
10 05 Deşeuri din metalurgia termică a zincului
10 05 01  zguri de la topirea primară şi secundară 17,50
10 05 04  alte particule şi praf 17,50
10 05 09  deşeuri de la epurarea apelor de răcire 17,50
10 05 11  scorii şi cruste 17,50
10 05 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
10 06 Deşeuri din metalurgia termică a cuprului
10 06 02   scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară 17,50
10 06 04  alte particule şi praf 17,50
10 06 10  deşeuri de la epurarea apelor de răcire 17,50
10 06 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
10 07  Deşeuri din metalurgia termică a argintului, aurului şi platinei
10 07 01  zguri de la topirea primară şi secundară 17,50
10 07 02  scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară 17,50
10 07 03  deşeuri solide de la epurarea gazelor 17,50
10 07 04  alte particule şi praf 17,50
10 07 05  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor 17,50
10 07 08  deşeuri de la epurarea apelor de răcire 17,50
10 07 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
10 08 Deşeuri din metalurgia termică a altor neferoase        
10 08 04  particule şi praf 17,50
10 08 09  alte zguri 17,50
10 08 11  scorii şi cruste 17,50
10 08 13  deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor 17,50
10 08 14  resturi de anozi 17,50
10 08 16  praf din gazul de ardere 17,50
10 08 18  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere 17,50
10 08 20  deşeuri de la epurarea apelor de răcire 17,50
10 08 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
  Deşeuri de la turnarea pieselor feroase
  10 09 03  zgura de topitorie 17,50
10 09 10 09 06  miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare 17,50
  10 09 08  miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare 17,50
  10 09 10  praf din gazul de ardere 17,50
  10 09 12  alte particule decât cele specificate la 10 09 11 17,50
  10 09 14  deşeuri de lianţi 17,50
  10 09 16  deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor 17,50
  10 09 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
10 10 Deşeuri de la turnarea pieselor neferoase
10 10 03  zgura de topitorie 17,50
10 10 06  miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare 17,50
10 10 08  miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare 17,50
10 10 10  praf din gazul de ardere 17,50
10 10 12  alte particule, decât cele specificate la 10 10 11 17,50
10 10 14  deşeuri de lianţi 17,50
10 10 16  deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor 17,50
10 10 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
10 11 Deşeuri de la producerea sticlei şi a produselor din sticlă
10 11 03  deşeuri din fibre de sticlă 17,50
10 11 05  particule şi praf 17,50
10 11 10  deşeuri de la prepararea, amestecurilor, anterior procesării termice 17,50
10 11 12  deşeuri de sticlă 17,50
10 11 14  nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei 17,50
10 11 16  deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere 17,50
10 11 18  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere 17,50
10 11 20  deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii 17,50
10 11 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
10 12 Deşeuri de la fabricarea materialelor ceramice, caramizilor, tiglelor şi materialelor de construcţie
10 12 01 deşeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice(slam BCA) 17,50
10 12 03  particule şi praf 17,50
10 12 05  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor 17,50
10 12 06  forme şi mulaje uzate 17,50
10 12 08 Des dupa procesare termica(rebut BCA)  17,50
10 12 10  deşeuri solide de la epurarea gazelor 17,50
10 12 12  deşeuri de la smălţuire 17,50
10 12 13  nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii 17.50
10 12 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
10 13 Deşeuri de la fabricarea cimentului, varului şi gipsului, a articolelor şi produselor derivate din ele
10 13 01  deşeuri de la prepararea amestecului 17,50
10 13 04 deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului 17,50
10 13 06  particule şi praf  17,50
10 13 07  nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor 17,50
10 13 10  deşeuri de la producerea azbesto-cimenturilor 17,50
10 13 11  deşeuri de materiale compozite pe baza de ciment 17.50
10 13 13  deşeuri solide de la epurarea gazelor 17.50
10 13 14  deşeuri de beton şi nămoluri cu beton 17,50
10 13 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
10 14 Deşeuri de la crematorii 17,50
11 DEŞEURI DE LA TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEŢELOR ŞI ACOPERIREA METALELOR ŞI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASĂ
11 01 Deşeuri de la tratarea chimică de suprafaţă şi acoperirea metalelor şi altor materiale 
11 01 10  nămoluri şi turte de filtrare 17,50
11 01 12  lichide apoase de clătire 17,50
11 01 14  deşeuri de degresare 17,50
11 01 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
11 02 Deşeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasă
11 02 03  deşeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluţie 17,50
11 02 06  deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului 17,50
11 02 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
11 03 Nămoluri şi solide de la procesele de călire
11 05  Deşeuri de la procesele de galvanizare la cald
11 05 01  zinc dur 17,50
11 05 02  cenuşă de zinc 17,50
11 05 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
12 DEŞEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ ŞI FIZICĂ A SUPRAFEŢELOR METALELOR ŞI A MATERIALELOR PLASTICE
12 01 Deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice
12 01 01  pilitură şi şpan feros 17,50
12 01 02  praf şi suspensii de metale feroase 17,50
12 01 03  pilitură şi şpan neferos 17.50
12 01 04  praf şi particule de metale neferoase 17,50
12 01 05  pilitură şi şpan de materiale plastice 17,50
12 01 13  deşeuri de la sudură 17,50
12 01 15  nămoluri de la maşini-unelte 17,50
12 01 17  deşeuri de materiale de sablare 17,50
12 01 21  piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite 17,50
12 01 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
12 03  Deşeuri de la procesele de degresare cu apă sau abur  17,50
13 DEŞEURI ULEIOASE ŞI DEŞEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI   
13 01 Deşeuri de uleiuri hidraulice 17,50
13 02 Uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere 17,50
13 03 Deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii 17,50
13 04 Uleiuri de santină 17,50
13 05 Deşeuri de la separarea ulei/apă 17,50
13 07  Deşeuri de combustibili lichizi 17,50
13 08 Alte deşeuri uleioase nespecificate 17,50
14 DEŞEURI SE SOLVENŢI ORGANICI, AGENŢI DE RĂCIRE ŞI AGENŢI DE PROPULSARE 
14 06  Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi agenţi de propulsare pentru formarea spumei şi a aerosolilor
15 Deseuri de ambalaje;materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte
15 01 Ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat)
15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton 0
15 01 02 ambalaje de materiale plastice 0
15 01 03 ambalaje de lemn 0
15 01 04 ambalaje metalice 0
15 01 05 ambalaje de materiale compozite 0
15 01 06 ambalaje amestecate 0
15 01 07 ambalaje de sticla 0
15 01 09 ambalaje din materiale textile 17,50
15 02 Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi echipamente de protecţie
15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 17,50
16 Deseuri nespecificate in alta parte
16 01 Vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport în afară drumurilor) şi deşeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate şi întreţinerea vehiculelor (cu excepţia 13, 14, 16 06 şi 16 08)
16 01 12 placute de frana, altele decât cele specificate la 16 01 11* 17,50
16 01 15  fluide antigel, altele decât cele specificate  17,50
16 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat 17,50
16 01 17 metale feroase 17,50
16 01 18 metale neferoase 17,50
16 01 19 materiale plastice 17,50
16 01 22 componente fără alta specificaţie 17,50
16 02 Deşeuri de la echipamente electrice şi electronice
16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 17,50
16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 17,50
16 03 Grupe nespecificate şi produse neobisnuite
16 03 04 deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 17,50
16 03 06 deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05 17,50
16 04  deşeuri de explozivi
16 05 Containere pentru gaze sub presiune şi chimicale expirate
16 05 09 substanţe chimice expirate 17,50
16 06 baterii şi acumulatori 17,50
16 07 deşeuri de la curăţarea cisternelor de transport şi de stocare  17,50
16 08 Catalizatori uzaţi
16 08 01  catalizatori uzaţi cu conţinut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină 17,50
16 08 03  catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale sau compuşi ai metalelor tranziţionale, fără alte specificaţii 17,50
16 08 04  catalizatori uzaţi de la cracare catalitică  17,50
16 09  Substanţe oxidante 17,50
16 10 Deşeuri lichide apoase destinate tratării în afara unităţii 17,50
16 10 02  deşeuri lichide apoase 17,50
16 10 04  concentrate apoase 17,50
     
16 11 Deşeuri de captusire şi refractare
16 11 02 materiale de captusire şi refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01 17,50
16 11 04 materiale de captusire şi refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menţionate la 16 11 03 17,50
16 11 06 materiale de captusire şi refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 17,50
Se accepta la depozitare doar componentele, materialele si substantele rezultate de la tratarea VSU si a DEEE care nu pot fi reutilizate, reciclate sau valorificate energetic
17 Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate)
17 01 Beton, caramizi, tigle si materiale ceramice        
17 01 01 beton 2,44
17 01 02 caramizi 2,44
17 01 03 tigle şi materiale ceramice 2,44
17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 2,44
17 02 Lemn, sticla şi materiale plastice
17 02 01 lemn (solid) 0
17 02 02  sticlă 17,50
17 02 03 mat. plastice (constructii demolari, non ambalaje)  17,50
17 03 Amestecuri bituminoase, gudron de huila şi produse gudronate
17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 2,44
17 04 Metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 01 cupru, bronz, alama 0
17 04 02 aluminiu 0
17 04 03 plumb 0
17 04 04 zinc 0
17 04 05 fier şi oţel 0
17 04 06 staniu 0
17 04 07 amestecuri metalice 0
17 04 11  cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 0
17 05 Pământ , pietre şi deşeuri de la dragare
17 05 04 sol decopertat, excavat (necontaminat) 0
17 05 06  deşeuri de la dragare 0
17 05 08  resturi de balast 0
17 06 Materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest
17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 17,50
17 08 Materiale de construcţie pe baza de gips
17 08 02 materiale de construcţie pe baza de gips, altele decât cele la 17 08 01 17,50
17 09 Alte deşeuri de la construcţii şi demolări
17 09 04 amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 170901, 170902, 170903  17,50
18 DEŞEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂŢILE UNITĂŢILOR SANITARE ŞI DIN ACTIVITĂŢI VETERINARE ŞI/SAU CERCETĂRI CONEXE (cu excepţia deşeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu au le
18 01 Deşeuri rezultate din activităţile de prevenire, diagnostic şi tratament desfăşurate în unităţile sanitare
18 01 04  deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor   
18 02 Deşeuri din unităţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor
18 02 03  deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor 17.50
19 Deseuri de la instalatii de tratare a rezidurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial
19 01 Deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşeurilor
19 01 02 materiale feroase din cenusile de ardere 17,50
19 01 12 cenusi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 17,50
19 01 14 cenusi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13 17,50
19 01 16 praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15 17,50
19 01 18 deşeuri de piroliza, altele decât cele menţionate la 19 01 17 17,50
19 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate 17,50
19 02 Deşeuri de la tratarea fizico-chimica a deşeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare)
19 02 03 deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase 17,50
19 02 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele specificate la 19 02 05 17,50
19 02 10 deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08  şi 19 02 09 17,50
19 02 99 alte deşeuri nespecificate 17,50
19 03 19 03 05 deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 17,50
19 03 07 deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06 17,50
19 04 Deşeuri vitrificate şi deşeuri de la vitrificare
19 04 01 deşeuri vitrificate 17,50
 19 04 04  deşeuri lichide apoase de la vitrificarea deşeurilor 17,50
19 05 Deşeuri de la tratarea aeroba a deşeurilor solide
19 05 01 fracţiunea necompostata din deşeurile municipale şi asimilabile 17,50
19 05 02 fracţiunea necompostata din deşeurile animaliere şi vegetale 17,50
19 05 03 compost fără specificarea provenientei 17,50
19 05 99  alte deşeuri nespecificate 17,50
19 06 Deşeuri de la tratarea anaeroba a deşeurilor
19 06 03  faza lichidă de la tratarea anaerobă a deşeurilor municipale 17,50
19 06 04 faza fermentată de la tratarea anaeroba a deşeurilor municipale 17,50
19 06 05  faza lichidă de la tratarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale 17.50
19 06 06 faza fermentată de la tratarea anaeroba a deşeurilor animale şi vegetale 17.50
19 06 99 alte deşeuri nespecificate 17,50
19 07  Levigate din halde
  19 07 03  levigate din depozite de deşeuri 17,50
19 08 Deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale
19 08 01 deşeuri reţinute pe site 17,50
19 08 02 deşeuri de la deznisipatoare 17,50
19 08 05 nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti 17.50
19 08 09  amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei 17,50
19 08 12 namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11 17,50
19 08 14 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale altele decât cele specificate la 19 08 13 17,50
19 08 99 alte deşeuri nespecificate 17.50
19 09 Deşeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei pentru uz industrial
19 09 01 deşeuri solide de la filtrarea primara şi separarea cu site 17,50
19 09 02 namoluri de la limpezirea apei 17,50
19 09 03 namoluri de la decarbonatare 17,50
19 09 04 cărbune activ epuizat 17,50
19 09 05 rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate 17,50
19 09 06 soluţii şi namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni 17,50
19 09 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
Cu conditia ca acestea sa nu fie depozitate pe depozit in forma semi-lichida sau lichida
19 10 Deşeuri de la maruntirea deşeurilor cu conţinut de metale
19 10 01 deşeuri de fier şi oţel 17,50
19 10 02 deşeuri neferoase 17,50
19 10 04 fractii de span uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03 17,50
19 10 06 alte fractii decât cele specificate la 19 10 05 17,50
19 11 Deşeuri de la regenerarea uleiurilor
19 11 06 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05 (Cu conditia ca acestea sa nu fie depozitate pe depozit in forma semi-lichida sau lichida) 17,50
19 11 99  alte deşeuri nespecificate 17.50
19 12 Deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor (de ex. sortare, maruntire, compactare, granulare) nespecificate în alta poziţie
19 12 01 hârtie şi carton 17,50
19 12 02 metale feroase 17,50
19 12 03 metale neferoase 17,50
19 12 04  materiale plastice şi de cauciuc 17,50
19 12 05 sticla 17,50
19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 17,50
19 12 08 materiale textile 17,50
19 12 09 minerale (de ex: nisip, pietre) 17,50
19 12 10 deşeuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili) 17,50
19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 17,50
19 13 Deşeuri de la lucrări de remediere a solului şi apelor subterane
19 13 02 deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele la 19 13 01 17,50
19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 17,50
19 13 06 namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05 17,50
19 13 08 deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07 (Cu conditia ca acestea sa nu fie depozitate pe depozit in forma semi-lichida sau lichida) 17,50
20 Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat
20 01 Fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01)
20 01 01 hârtie şi carton 0
20 01 02 sticla 0
20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucatarii şi cantine 17,50
20 01 10  îmbrăcăminte 17,50
20 01 11 textile 17,50
20 01 25 uleiuri şi grăsimi comestibile 17,50
20 01 36 echipamente electrice şi electronice casate 17.50
20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 17,50
20 01 39 Mat plastice (colectate selectiv din menajer)  0
20 01 40  metale 0
20 01 41  deşeuri de la curăţatul coşurilor 17,50
20 01 99  alte fracţii, nespecificate 17.50
20 02 Deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri din cimitire)
20 02 01 deşeuri biodegradabile 17,50
20 02 02  pământ şi pietre 0
20 02 03 alte deşeuri nebiodegradabile 17,50
20 03 Alte deşeuri municipale
20 03 01 deşeuri municipale amestecate 17,50
20 03 02 deşeuri din pieţe 17,50
20 03 03 deşeuri stradale 17,50
20 03 04 namoluri din fosele septice 17,50
20 03 06 deşeuri de la curatarea canalizarii 17,50
20 03 07 deşeuri voluminoase 17,50
Legendă   Statia TMB, Celula de eliminare deșeuri menajere
  Stația de compostare
  Stația de concasare deșeuri din construcții și demolări
  Celula de eliminare deșeuri menajere, deșeuri industriale și deșeuri amestecate cu moloz
  Statia TMB, Statia de sortare deseuri reciclabile
  Stația de concasare deșeuri din construcții și demolări, Celula de eliminare deșeuri menajere