Depozitul Ecologic de Deseuri Nepericuloase

ECO BIHOR SRL desfăşoară activităţi specifice depozitǎrii deşeurilor nepericuloase la depozitul judeţean Oradea. Aici se depoziteaza deseurile menajere și cele nepericuloase provenite de la populatie care in prealabil trec printr-o faza de selectare si tratare, si deseurile nepericuloase industriale.

Depozitul are urmǎtoarele caracteristici:
– suprafaţa depozitului este de 36 ha, din care zona tehnică este de 13,2 ha iar zona de depozitare propriu zisa este 22,8 ha, compartimentată în 6 celule.
– capacitatea totală prevăzută pentru depozitare este 4.500.000 t echivalent cu 3.800.000 mc.
– înălţimea totală a depozitului este 20 m, peste nivelul actual al terenului. Deşeurile au o înălţime maximă de 18,7 m (restul fiind ocupat de sistemele de etanşare – drenaj de bază şi suprafaţă).

Zona de depozitare

Aria de depozitare a celulelor existente(trei din cele sase) are forma dreptunghiulară, cu laturile: lăţime 400 m şi lungime 560 m. Suprafaţa unei celule este de 38.000m2. Intreaga locaţie a corpului depozitului este înconjurată de un dig periferic, canal perimetral şi un drum de serviciu.
Distanţa dintre nivelul hidrostatic cel mai ridicat al pînzei freatice şi cel mai jos punct al suprafeţei inferioare a stratului de izolare a bazei depozitului este de 3 m.
Celulele de depozitare sunt prevăzute cu sisteme de etanşare-drenaj de bază şi taluz, precum şi cu sisteme de acoperire (ulterior închiderii celulelor) şi de colectare a gazelor de fermentaţie conforme cu standardele europene şi legislaţia românească în vigoare
Celule de depozitare vor fi construite pe rând. Depozitarea deşeurilor s-a facut începând cu celula nr.1. Când cantitatea de deşeuri depozitate ajunge la 75 % din capacitate totalǎ de depozitare a celulei începe construirea urmǎtoarei celule de depozitare.
Celulele 1. si 2. deja cu capacități epuizate, sunt construite în șir/lant una linga alta pe directia N-S a amplasamentului avand cale de acces pe partea vestica a acestuia. Au forme de trunchi de piramida cu o inaltime de 18,7 m. Celula 1 este închisă provizoriu cu strat de pamant egalizat. Celula 2, are capacitatea de depozitare epuizată din luna decembrie 2016. Dupa stabilizare statica se va inchide tot provizoriu cu strat de pamânt, iar in viitor cele doua cellule vor fi inchise final cu strat impermeabil.

Celula 3/A activa, predată în luna decembrie 2016 , are o suprafata totala de 1.9 ha cu capacitate proiectata de 378.218,4 tone.

Sistemul de drenare şi colectare a levigatului

Levigatul (apa murdara ce provine din depozitul de deseu) produs în interiorul depozitului este drenat la baza depozitului prin intermediul stratului de drenaj. In stratul de pietriş de baza sunt pozate conducte perforate pentru preluarea levigatului şi deversarea în căminele de levigat, care se află în digul de protecție.
Fiecare celulă este prevăzută cu o reţea de tuburi drenante perforate pe 2/3 din secţiune dispuse paralel la distanţa maximă admisă de 30 m.

Conducta de drenaj transportă levigatul, în căminul de levigat. Elementele sistemului de evacuare şi tratare levigat sunt următoarele:
• cămine de colectare levigat;
• canalul principal de colectare levigat;
• cămin pentru ridicarea levigatului;
• conducta de presiune pentru levigat;
• bazin pentru colectare levigat
• statia de epurare

Sistemul de colectare şi tratare a gazului de depozit

Captarea şi tratarea/valorificarea gazului de depozit se realizeaza cu sistemul de captare gaz existent. Elementele sistemului de recuperare gaze de depozit sunt următoarele:
• puțuri de colectare gaze;
• conducte de colectare gaze;
• staţie de reglare gaze;
• colector principal;
• separatorul de apă condens;
• casa de compresoare;
• container pentru instrumente;
• făclie de ardere gaz de depozit.